Menu

50 jaar Feestcomité Klein-Sinaai

Zoals je elders op deze site kan lezen werd het Feestcomité van Klein-Sinaai op 30 april 1969 officieel opgericht. Elke wakkere Klein-Sinaaienaar - en wakker zijn ze allemaal! - merkt daarbij ongetwijfeld op: dit is een gouden jubileum..

Vijftig jaar Feestcomité !!!

Natuurlijk gaan we dit niet zomaar laten passeren, en onze geestdriftige voorgangers indachtig gaan we er een lap op geven zoals zij het ons al die jaren geleden voorgedaan hebben. Wat we gaan doen houden we nog even voor ons, maar de Boudelofeesten 2019 zullen herinnerd worden als een weekend vol muziek, leute, eten en drinken.

Meer details volgen.

Hou alvast de datum vrij en markeer dit feestweekend met dikke stift in je agenda, op je prikbord, kalender, zakdoek of voorhoofd: van vrijdagavond 19-07-2019 tot en met zondag 21-07-2019 staat Klein-Sinaai op stelten.

Kermis, Circus, Eerlijke, Tent, Plezier