Menu

Ontstaan Feestcomité Klein-Sinaai

Op 30 april 1969 werd het Feestcomité onder impuls van René Bracke opgericht om tegemoet te komen aan de noden van de almaar uitbreidende wijk Klein-Sinaai. Klein-Sinaai maakte toen nog deel uit van de gemeente Sinaai maar de Klein-Sinaaienaar werd nooit betrokken bij de activiteiten van het “moederdorp” omwille van de afstand tussen beide dorpskernen.

Aangezien het inwonersaantal van Klein-Sinaai op dat moment de 800 al overschreden had en “omdat er te weinig beweging en animo in Klein-Sinaai” was, vonden initiatiefnemer René Bracke en zijn compagnons dat “het wel de moeite loonde om zelf iets op touw te zetten” en dus tijd was “om alle inwoners de gelegenheid te geven de dagelijkse sleur en slenter terzijde te laten”. En zo geschiedde.

 

Memorabele organisaties.

Vandaag vinden nog steeds de in die tijd opgestarte Boudelofeesten plaats, zij het dan iets minder uitgebreid en zonder de vedetten van toen. De oudere dorpsgenoot herinnert zich ongetwijfeld nog de legendarische optredens van Joe Harris, Ben Cramer, Ann Christie, Micha Mara, Willy Sommers, Paul Severs, Jimmy Frey, Rob de Nijs… en vele, vele anderen. De feesten duurden toen nog 3 dagen: op vrijdagavond gaaibollen, gevolgd door twee dagen van optredens, discobar, dansen, …

Tegelijk verwierf Klein-Sinaai dank zij het Feestcomité al snel enige bekendheid omwille van de initiatie en organisatie van een uitgebreide karnavalsviering. Met de Orde van de Zandstuivers werden jaarlijks Prinsverkiezingen - inclusief jeugdprins en -prinses - gehouden, en een karnavalstoet annex kroegentocht met straatmuzikanten georganiseerd . De Orde van de Zandstuivers werd al snel een begrip in het Waasland – ook doordat het de laatste stoet van het seizoen was en daarmee de afsluiter van karnaval! - en telde doorheen de jaren zelfs twee Keizers: Georges Dullaert (Prins in 1977-1978-1979) en Geert Vaerewijck (1983-1984-1985).

 

                                             (Foto: het Vrije Waasland, 25 maart 1983)

 

Enkele namen.

Het allereerste bestuur dat in 1969 het Feestcomité van Klein-Sinaai uit de grond stampte bestond uit voorzitter René Bracke, ondervoorzitter Henri Van den Bossche, de secretarissen Luc Van Sompel en Jacques Ferket, en penningmeester Danny De Trazegnies.

Samen met de andere stichtende leden zorgden zij voor een snelle start en een al gauw zeer uitgebreid programma activiteiten. In alfabetische volgorde: Joris  Bracke, Serafien De Roos, Marcel De Smet, Amedee en Jozef De Vleeschauwer, Maurits, Laurent en Robert De Witte, Jean Fruytier, Marcel Meuleman, Roger Nimmegeers, Robert Tevenie, François Vaerewijck, Martin en Bernard Verschraege. Marcel Meuleman was bestuurslid tot begin 2018, bijna 50 jaren lang!!

Zovele Klein-Sinaaienaars hebben doorheen de jaren deze startende groep uitgebreid, versterkt en opgevolgd. Tel daarbij nog een aantal “wijkverantwoordelijken” die bij de activiteiten meehielpen en het wordt duidelijk dat dit een uitgebreide bende gemotiveerde enthousiastelingen was.

Na René Bracke werd het voorzitterschap opgenomen door Jacques Ferket, gevolgd door Danny Van den Bossche en Prosper Janssens.

 

Vzw Feestcomité Klein-Sinaai.

Op 7 maart 2018 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot de vzw Feestcomité Klein-Sinaai,